Vill du börja i Kista SC. Klicka här
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Kista SportsClub KFUM

Trygg Idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

Från Riksidrottsförbundets hemsida

Du hittar mer om vår värdegrund i idéprogrammet Idrotten vill.

En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går i linje med barnkonventionen och att vi arbetar efter våra strategiska målsättningar.

 

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. 

Hitta rätt om värdegrunden bryts

 • Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.
 • Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund (SF).
 • Det går även att ta kontakt med något av våra 19 RF-SISU distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.
 • Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.
 • Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.
 • Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Om idrottsombudsmannen

Under 2018 öppnade RF funktionen idrottsombudsman. Idrottsombudsmannens uppgift är att

 • ta emot ärenden, ge råd och vägledning
 • utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar (om bestraffning)
 • hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott
 • hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten.

Du kontaktar idrottsombudsmannen på telefon 08-627 40 10 eller e-post idrottsombudsmannen@rf.se. Idrottsombudsmannen svarar i telefon på vardagar under kontorstid. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad.

Om visselblåsartjänsten

I november 2018 öppnade RF:s visselblåsartjänst. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att

 • gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd
 • anmäla misstänkt brott till polis
 • anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten. 

Krav på registerutdrag

En förening har enligt lag rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet “Skapa trygga idrottsmiljöer”.

Du kan beställa registerutdrag via Polisens e-tjänst, eller via blankett som skrivs ut och skickas in. Ansök om registerutdrag på Polisens webbplats

Lathund för specialidrottsförbund (SF) om hantering av registerutdrag

Lathund för idrottsföreningar (IF) om hantering av registerutdrag

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Frågor och svar om registerutdrag.

Barnens spelregler

Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris tagit fram materialet Barnens spelregler som tar upp barns rättigheter inom idrotten. Barnens spelregler är en bra start till diskussion om rättigheter och värderingar i idrotten. Föreningar som vill arbeta med Barnens spelregler i sin förening kan kontakta sitt RF-SISU distrikt.

RF har även ett samverkansavtal med Bris. Det omfattar kunskapshöjande och rådgivande insatser. Bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:

 • Bris – telefonlinje för barn 116 111
 • Bris – vuxentelefon 0771 50 50 50
 • Bris – Stödlinje för idrottsledare 077 44 000 42
Våra värdegrundsord
2022-06-29 13:46


Respekt : Empati, Ödmjukhet, något man ger och förtjänar, acceptera varandras olikheter och åsikter, Respekterar sig själv och sina handlingar, Värdesätter en persons egenskaper , solidaritet , ta hänsyn och följa reglerna som finns, visa hänsyn till publik/domare/motståndare m.fl


Trygghet: Frihet, känna sig sedd, vara accepterad, inte känna sig dömd, våga prata/uttrycka sig, bekvämlighet, våga misslyckas, vara sig själv, tillit m.m


Engagemang: Vara med och bestämma, visa intresse, motivera andra, delaktighet, passion, alla får vara med, alla hjälps åt, demokrati, att lyssna,


Glädje: skratta, må bra, trygg, utveckling, utmaningar, belöningar, sociala aktiviteter, positivitet, vara sedd, positiv återkoppling, man har roligt, trygghet


Gemenskap: Delaktighet, samarbete, vara en del i gruppen, omtanke, vänskap, sammanhållning, socialt utvecklande

Allmänna länkar
2022-06-29 13:43
Hjälp finns att få, gratis
BRIS - här kan du som barn/ungdom eller föräldrar få stöd och hjälp
Polisanmälan - Har du blivit utsatt för ett brott? här kan du gå in och anmäla detta.
Presentation av barnkonvektionen
RF Trygg Idrott - Här kan ni se vad Riksidrottsförbundet ser som trygg idrott och som vi alla ska sträva efter

Rädda barnen - Här kan du som ledare få råd och stöd om du behöver för att hantera vissa situationer

 

Tilia-En ideell organisation för ungas psykiska hälsa. "Är det psykisk ohälsa eller bara livet som gör ont?" Du behöver inte veta svaret, Tilia finns          där för dig som är ung/ung vuxen och som behöver någon som lyssnar.

 

Mind-Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du når oss på telefon 90101 och på chatt. Vi har öppet dygnet runt, varje dag. Vid akut självmordsrisk bör du ringa 112.

 
Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen