Vill du börja i Kista SC. Klicka här
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Kista Sports Club KFUM

Trygg Idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

I november 2018 öppnade RF:s visselblåsartjänst. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier. 

Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym. 

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att 

  • gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd 
  • anmäla misstänkt brott till polis 
  • anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten.  

 

Kista SC har sin egna mejladress för att trygga upp för våra medlemmar.

skicka gärna era åsikter eller incidentrapport om ni vill lyfta saker som kan stärka trygg idrott eller vid händelse ,för era barn och ungdomar till:

trygghet@kistasc.com 

Hjälp finns att få, gratis
Allmänna länkar

BRIS - här kan du som barn/ungdom eller föräldrar få stöd och hjälp

  • Bris – telefonlinje för barn 116 111
  • Bris – vuxentelefon 0771 50 50 50
  • Bris – Stödlinje för idrottsledare 077 44 000 42
Polisanmälan - Har du blivit utsatt för ett brott? här kan du gå in och anmäla detta.
Presentation av barnkonvektionen
RF Trygg Idrott - Här kan ni se vad Riksidrottsförbundet ser som trygg idrott och som vi alla ska sträva efter

Rädda barnen - Här kan du som ledare få råd och stöd om du behöver för att hantera vissa situationer

 

Tilia- En ideell organisation för ungas psykiska hälsa. "Är det psykisk ohälsa eller bara livet som gör ont?" Du behöver inte veta svaret, Tilia                  finns där för dig som är ung/ung vuxen och som behöver någon som lyssnar.

 

Mind- Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du når oss på telefon 90101                   och på chatt. Vi har öppet dygnet runt, varje dag. Vid akut självmordsrisk bör du ringa 112.

 

Vid en incident i anslutning till träning eller match så önskar vi att ni skickar in en incidentrapport som finns att ladda ner under dokument och mejlar till: trygghet@kistasc.com 

 

 

Våra värdegrundsord


Respekt : Empati, Ödmjukhet, något man ger och förtjänar, acceptera varandras olikheter och åsikter, Respekterar sig själv och sina handlingar, Värdesätter en persons egenskaper , solidaritet , ta hänsyn och följa reglerna som finns, visa hänsyn till publik/domare/motståndare m.fl


Trygghet: Frihet, känna sig sedd, vara accepterad, inte känna sig dömd, våga prata/uttrycka sig, bekvämlighet, våga misslyckas, vara sig själv, tillit m.m


Engagemang: Vara med och bestämma, visa intresse, motivera andra, delaktighet, passion, alla får vara med, alla hjälps åt, demokrati, att lyssna,


Glädje: skratta, må bra, trygg, utveckling, utmaningar, belöningar, sociala aktiviteter, positivitet, vara sedd, positiv återkoppling, man har roligt, trygghet


Gemenskap: Delaktighet, samarbete, vara en del i gruppen, omtanke, vänskap, sammanhållning, socialt utvecklande

 
Ansök om medlemsskap
Webshop
Stötta Kista SC
Samarbetspartner